۳۱ تیرماه آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه یازدهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان
1396/5/3
۳۱ تیرماه آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه یازدهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان
براساس اعلام دبیرخانه یازدهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان، پس از دریافت آثار در پایان تیرماه، کمیته‌های تخصصی به بررسی آثار خواهند پرداخت و اسامی منتخبین برای حضور در مرحلۀ نهایی و اجرای صحنه‌ای اواسط مردادماه اعلام می‌شود.

آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانۀ یازدهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان 31 تیرماه 1396 می باشد و مهلت ارسال آثار تمدید نخواهد شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، دبیرخانۀ یازدهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان، ضمن اعلام این خبر، نکاتی را دربارۀ فراخوان این دوره از جشنواره اعلام کرد:

دربارۀ قطعات ضربیِ مشخص‌شده در بخش موسیقی دستگاهی، توضیح این نکته ضروری است که اگر برای برخی از قطعاتِ ضربی بیش از یک منبعِ معتبر و مستندِ انتشاریافته وجود داشته باشد متقاضیان می‌توانند به انتخاب خود یکی از روایت‌های مذکور را اجرا کنند و در فُرم درخواست شرکت در جشنواره نام منبع مورد استفاده را ذکر کنند. اما در صورتی‌ که برای قطعۀ مورد نظر منبع خاصی در فراخوان قید شده باشد، یا نت‌های آن در سایت انجمن موسیقی ایران و یا سایت جشنواره قرار داده شده باشد، صرفاً باید همان روایتِ مشخص‌شده اجرا شود.

در بخش تار، گروه سنی «الف» در مرحلۀ نهایی، علاوه بر قطعات ضربیِ مشخص‌شده در فراخوان، آمادگی برای اجرای کامل دستگاه چهارگاه بر اساس یکی از ردیف‌های میرزاعبدالله، آقاحسینقلی، موسی معروفی یا علی‌اکبر شهنازی مورد نظر است. متقاضیان می‌توانند یکی از ردیف‌های مذکور را به دلخواه انتخاب کنند.

براساس این گزارش متقاضیان محترم می‌بایست در اسرع وقت نسبت به ارسال آثار به دبیرخانه اقدام نموده و این کار را به روزهای آخر موکول نکنند. مجدداً تأکید می‌شود که آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانۀ یازدهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان 31 تیرماه 1396 است و مهلت ارسال آثار قابل تمدید نخواهد بود.

همچنین براساس اعلام دبیرخانۀ یازدهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان، پس از دریافت آثار در پایان تیرماه، بلافاصله کمیته‌های تخصصی به بررسی و ارزیابی آثار خواهند پرداخت و اسامی منتخبین برای حضور در مرحلۀ نهایی و اجرای صحنه‌ای اواسط مردادماه اعلام می‌شود.

مرحلۀ نهایی یازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان شهریورماه سال جاری در تالار رودکی،در تهران برگزار خواهد شد.