حسن خجسته «جامعه، موسیقی، رادیو» را منتشر کرد
1396/5/3
حسن خجسته «جامعه، موسیقی، رادیو» را منتشر کرد
کتاب «جامعه، موسیقی، رادیو» به قلم حسن خجسته روانه بازار کتاب شد.
چاپ نخست کتاب «جامعه، موسیقی، رادیو» تألیف حسن خجسته از سوی انتشارات سروش منتشر وارد بازار نشر شد.  موسیقی یکی از پرکاربردترین مواد در تولیدات رسانه‌ای است، اما همواره نگاه اهل رسانه به موسیقی با آنچه اهل موسیقی می‌پندارند تفاوت بارز دارد. این تفاوت تا اندازه‌ای ناشی از ماهیت موسیقی است که هنوز در میان اهل نظر در مورد معنا داشتن یا فاقد معنا بودن آن اتفاقی حاصل نشده است و دامنه مباحث آن در صحنه انتخاب موسیقی برای برنامه‌سازی و پخش هم کشیده است.  گسترش مصرف موسیقی در عصر جدید با استفاده از فناوری‌های جدید و حضور رسانه‌های جمعی که بستر آماده‌ای برای تولید و مصرف موسیقی‌اند در زوایای حیات فردی و اجتماعی انسان موجب شده که موضوع کارکردهای موسیقی در حوزه اجتماعی نیز وارد مباحث علوم اجتماعی شود.  این کتاب از دو بخش تشکیل شده است؛ در بخش اول، ابتدا درباره اصل موسیقی بحث شده و سپس مختصری درباره فلسفه موسیقی و دیدگاه برخی فیلسوفان نوشته شده و بعد از اشاره به ایدئولوژی سیاسی در موسیقی، دیدگاه دین‌های مسیحیت و اسلام درباره موسیقی به اختصار بیان شده و آنگاه انواع مطالعات اجتماعی موسیقی و دیدگاه‌های برخی مردم‌شناسان و جامعه‌شناسان موسیقی و دیدگاه‌های جدید درباره موسیقی از جمله تولید موسیقی به عنوان عنصر هنری آمده است، و در نهایت به موسیقی و انواع رسانه‌ها توجه شده است. در پایان بخش اول، درباره دو موضوع وارون‌نگاری و موسیقی زیرزمینی که در حوزه اجتماعی موسیقی اهمیت دارد بحث شده است.  بخش دوم شامل سه مقاله درباره موسیقی رادیوست که سعی شده رابطه متقابل موسیقی بر رادیو و رادیو بر موسیقی و استفاده‌هایی که از این وضعیت صورت گرفته است شرح داده شود.  این اثر که در نوع خود به زبان فارسی کم نظیر یا بی نظیر است، و یکی از دست‌اندرکاران پرسابقه رسانه ملی با رویکرد دانشگاهی و همزمان با چشم داشتن به مسائل اجرایی رسانه آن را به رشته تألیف و تحریر درآورده است برای عموم علاقمندان این بحث، به‌ویژه دانشجویان رشته رادیو و تلویزیون و ارتباطات و مجریان رسانه ملی و کاربران رسانه‌های اجتماعی، اطلاعات مفیدی دارد.  چاپ نخست کتاب «جامعه، موسیقی، رادیو» در 320 صفحه از سوی انتشارات سروش در اختیار علاقه‌مندان به هنر موسیقی قرار گرفت.