0
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
دل خون
Text to Identify
متن امنيتي جديد
95 نظر در انتظار تاييد