0
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
فلسطین قهرمان
Text to Identify
متن امنيتي جديد
71 نظر در انتظار تاييد