مادرم
صابر خراسانی
خواننده

«صابر خراسانی» متولد مشهد است. او از سبک شعر حماسی پیروی میکند و توانسته است به خوبی موسیقی را در شعر وارد کند.

او بر این عقیده است که موسیقی را باید به خدمت مذهب درآورد نه مذهب را به خدمت موسیقی! این اصل، در اشعارش به وضوح قابل درک است.

به او لقب بچه‌محل امام رضا(ع) را داده‌اند؛ چون هم مشهدی است و هم اینکه همیشه ورودش به دنیای شعر را از عنایت ویژه آن حضرت می‌داند.

او این روزها با شعرخوانی‌ها و آن لحن حماسی‌اش میان مردم مشهور شده و توانسته طیف‌های مختلف جامعه را به شعر مذهبی جذب کند.

Text to Identify
متن امنيتي جديد
102 نظر در انتظار تاييد
HD 1080
HD 720
480